Nettstedet ”See you in Norway” er et felles nettsted for nærmere 50 kortere og lengre filmer produsert i filmprosjektet Youtube gåsehud, om opplevelser i Nordland fylke og på Svalbard.
Filmene er laget hos og om 25 opplevelsesbedrifters produkter i  bedriftsklyngen Innovative opplevelser, som har som sitt mantra: ”Sammen skal vi begeistre våre gjester med opplevelser i verdensklasse”. Opplevelser som gir gåsehud.

Filmprosjektet har pågått siden juni 2009 og har hatt som arbeidstittel Youtube Gåsehud. For filmene er produsert og tilrettelagt for umiddelbar distribusjon på Youtube og andre sosiale medier.
Det er regissør og filmprodusent Per Tomas Govertsen i Govertsen Film som har fotografert, redigert og produsert alle filmene. 

Prosjektet er initiert av Innovative Opplevelser og utviklet i samarbeid med regissør Govertsen og prosjektledelse v/Mimir.  Prosjekt Youtube gåsehud er finansiert av Innovasjon Norge. 

Les mer om bedriftene: http://www.innopp.no/index.php?c=3&kat=Klyngebedriftene